Categories
Languages

องค์การอนามัยโลกจะต้องร่วมมืออย่างเต็มที่กับไต้หวัน

ในขณะที่การแพร่ระบาดของ coronavirus แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลก ไต้หวันสามารถจัดการต่อการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยสามารถควบคุมการแพร่ไปทั่วอาณาเขตของเกาะที่มีขนาดใหญ่กว่าเบลเยี่ยมและมีประชากรกว่า 23 ล้านคนอาศัยอยู่ แม้ไต้หวันจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่ใกล้ชิดกับจีนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2020 ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อเพียง 195 รายและมีผู้เสียชีวิตเพียง 2 รายและมีอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตต่ออัตราประชากรที่ต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก

อย่างไรก็ตาม ไต้หวันยังคงถูกกันออกจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ทั้งที่รัฐบาลไต้หวันได้แจ้งเตือนองค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 ว่าไม่เพียงแต่จะมีการระบาดของไวรัสเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่เชื้อนี้จะแพร่จากมนุษย์สู่มนุษย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไต้หวันสามารถคาดการณ์การแพร่ระบาดและรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกสั่งให้ประชากรของตนกักตัวจำกัดบริเวณ ชีวิตประชาชนในไต้หวันยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ: มหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนทั่วไปยังคงเปิดเรียน ธุรกิจต่าง ๆ ยังคงดำเนินต่อไป และผู้คนเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

หลังจากที่พบกรณีติดเชื้อ coronavirus ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม ไต้หวันได้นำระบบการจัดการวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเข้ามาใช้ทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส ระบบการจัดการนี้ได้รับการออกแบบและนำมาใช้หลังจากที่ไต้หวันเผชิญกับประสบการณ์ที่เจ็บปวดจากการระบาดของโรคซาร์สบนเกาะเมื่อปี 2003

ในวันรุ่งขึ้นไต้หวันได้สั่งห้ามการส่งออกหน้ากากอนามัยทันที ผู้ที่เดินทางกลับประเทศจีนภายในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมาให้อยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากร ชาวไต้หวันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดให้กักตัว 14 วัน และผู้ที่เดินทางเข้ามาใหม่ทุกคน ให้อยู่ในการควบคุมติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ ประชากร 13 ล้านคนมีหน้ากากอนามัยพอเพียงสำหรับทุกคนในทุกๆ วัน การผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มชึ้นสี่เท่าภายในหนึ่งเดือน

ถึงวันนี้ไต้หวันยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ในโลกจากการที่ไต้หวันรวมศูนย์การตัดสินใจทั้งหมดภายใต้การบังคับบัญชาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและข้ามหน่วยงานโดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ประสานมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร เศรษฐกิจ การศึกษาและการขนส่ง การรวมศูนย์นี้เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ไต้หวันได้จัดตั้งระบบสุขภาพครบวงจรห่วงโซ่การปนเปื้อนทั้งหมดอย่างรวดเร็ว : เตือนนักท่องเที่ยว ติดตามผู้คน กักตัวระหว่างการฟักตัว กักกัน จัดคิว แจกจ่ายหน้ากากและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต่างๆ นักวิจัยชาวไต้หวันได้แยกสายพันธุ์ไวรัสและสังเคราะห์ยาต้านไวรัส Remdesivir  และกำลังพัฒนาการตรวจจับเชื้อในเวลาเพียง 15 นาที

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดอย่างสม่ำเสมอยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ของสาธารณะและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและข่าวลือที่อาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก

ไต้หวันแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการวิจัยและการป้องกันทางการแพทย์พร้อมกับคุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพที่ดีเป็นลำดับ 9 ของโลก (สำหรับปี 2018 จัดลำดับประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพประจำปีโดย Bloomberg) ไต้หวันเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพระดับโลก อย่างไรก็ตาม ไต้หวันไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมประจำปีครั้งต่อไปของ WHO ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17-21 พฤษภาคมปีนี้ที่นครเจนีวา

จะเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงอีกครั้งหากไต้หวันไม่ได้เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์พิเศษที่เรากำลังประสบอยู่ ซึ่งอาจจุดฉนวนให้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสุขภาพโลกและของไต้หวันเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพนั้นไม่มีพรมแดนซึ่งเห็นได้จากการระบาดของไวรัสที่ชาวโลกกำลังประสบอยู่ในขณะนี้

ไต้หวันสมควรที่จะมีสถานะและส่วนร่วมในทุกกิจกรรมขององค์การอนามัยโลก ร่วมมีบทบาทที่เฉพาะเจาะจงในการเสริมสร้างระบบสุขภาพทั่วโลกดั่งที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ Sustainable Development Goals (SDGs) และต่อจากนี้ไปในการต่อสู้กับ coronavirus

พวกเราประชาชน พลเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการและสมาชิกรัฐสภาจากทุกแขนงสาขา ขอประกาศเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกตระหนักและงดเว้นจากเกมการเมืองใด ๆ หรืออิทธิพลทางการทูต และปฏิบัติตามภารกิจหลักในการปกป้องและรักษาสุขภาพของประชากรทุกคนในระดับโลกโดยถ่วนหน้า

WHO ต้องการไต้หวันเช่นเดียวกับไต้หวันต้องการ WHO

นี่คือเหตุผลที่เราขอเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกเปิดกว้างรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบัน โดยอนุญาตให้ไต้หวันเข้าร่วมสมัชชาการประชุม ร่วมประชุมต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึงในกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์การอนามัยโลกในวงกว้างต่อไป

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.

Categories
Languages

DSÖ, Tayvan ile tam bir işbirliği içinde olmalıdır

Korona virüs salgını dünyaya hızla yayılırken, Tayvan yayılmasını Belçika’dan biraz büyük ve 23 milyondan fazla nüfusa sahip olan adada büyük ölçüde sınırlamayı başarıyor.

Çin ile coğrafi olarak yakın olan Tayvan ekonomik ve ticari bağlarına rağmen, 29 Mart 2020’de toplam vaka sayısı 298 ve üç ölümle sonuçlandı. Kişi başına düşen enfeksiyon ve ölüm oranı dünyanın geri kalanında görülenden çok daha düşüktür.

Buna rağmen ülke halen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dışında bırakılmaktadır.

Oysa ki, Tayvan hükümeti 31 Aralık’ta DSÖ’nü sadece virüsün ortaya çıkması değil, aynı zamanda ve her şeyden önce insandan insana bulaşma olasılığı konusunda uyarmıştı.

Hem sağlık hem de ekonomik olarak salgına karsı nasıl önlem alacağını ve eylem kapasitesini nasıl koruyacağını biliyordu. 

Dünyanın birçok ülkesi halkın izole olmasını emretse de, Tayvan’daki yaşam neredeyse normal olarak devam etmekte: üniversiteler, liseler ve okullar açık, işletmeler çalışmaya devam etmekte, insanlar serbestçe hareket etmekte.

23 Ocak’ta ülkede bulunan ilk korona virüs vakasının ardından, Tayvan virüsün yayılmasını önlemek için derhal bir salgın kriz yönetim sistemi uygulamaya koymuştur. Bu sistem, 2003 yılında adadaki SARS’ın travmatik deneyiminden sonra tasarlanmış ve uygulanmıştır.

24 Ocak’ta Tayvanlı yetkililer maskelerin ihracatına kısıtlamalar getirip son 14 gün içinde Çin’de kalmış ziyaretçiler için de sıkı gümrük kontrolü uygulamasına varmıştır.

Ayrıca, en ciddi şekilde etkilenen bölgelerden dönen Tayvan vatandaşları 14 günlük karantinaya alınmıştır. Ülkeye yeni gelen herkes düzenli sağlık izlenmesine tabi tutulmuştur.

Tayvan Sağlık Bakanlığı sağlık personelinin ülkeyi terk etmesini yasakladı.

Şu anda, Tayvan, halkının ihtiyaçlarını karşılamak için virüse karşı 13 milyon koruyucu maskeye sahiptir. Üretimleri bir ayda dört kat arttırmıştır.

Tayvan, bugüne kadar tüm kararların birleştirilmiş ve sektörler arası bir komuta dahilinde merkezileştirildiği tek ülke olmaya devam etmektedir.

Tayvan Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı gümrük, ekonomi, eğitim ve ulaştırma tedbirlerini koordine etme yetkisine sahiptir. Bilgi toplama ve karar verme sürecinin merkezileşmesi, salgının etkin yönetimi için önemli bir faktördür.

Tayvan tüm sağlık sistemini hızla tüm potansiyel kontaminasyon zincirine uyguladı :
Seyahat uyarısı, enfekte olan hastalarla temas halindeki insanları izleme,
kuluçka sırasında izole etme, karantina, şüpheli vakalar için hastanede özel ayrı bekleme alanı, maske ve hidroalkolik ürünlerin dağıtımı…

Tayvanlı araştırmacılar koronavirüsün viral suşlarını izole ettiler ve antiviral remdesivir’i sentezlediler. Şu anda sadece 15 dakikada yapılabilecek tarama geliştiriyorlar.

Ayrıntılı bilgilerin düzenli olarak kamuya açıklanması, toplumun bilinçlendirilmesinde ve paniğe neden olabilecek yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmasından kaçınmak için önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.

2018 yılında kurulan yıllık Bloomberg sağlık verimliliği sıralamasına göre dünyanın 9. en iyi ülkesi olan Tayvan böylece tıbbi araştırma ve önleme konusundaki uzmanlığını ve sağlık sisteminin kalitesini göstermektedir.

Tayvan, küresel sağlıkta önemli ve vazgeçilemez aktörlerden biridir. Ancak ülke, 17-21 Mayıs tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşmesi planlanan bir sonraki Dünya Sağlık Asamblesi’ne katılmaya davet edilmemiştir.

Tayvan’ı bu çok önemli toplantıdan dışlamak, özellikle de karşılaştığımız istisnai durumda, büyük bir hatadır. Bu, küresel sağlık güvenliğini ve Tayvan’ın güvenliğini sorgulamaktadır, çünkü sağlık sorunları bu salgının da hatırlattığı gibi sınırları görmezden gelmektedir.

Tayvan tüm DSÖ faaliyetlerinde yerini almayı hak etmektedir. Dünya çapında sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH’lerin) ana hedeflerinden biri ve bundan böyle korona virüs ile mücadelede özel bir rolü vardır.

Biz, vatandaşlar, sağlık görevlileri, araştırmacılar, akademisyenler ve her çizgiden parlamenterler olarak, DSÖ’nün herhangi bir siyasi oyundan, diplomatik etkilerden kaçınmaya dikkat etmesi gerektiğini ve birincil hedefine bağlı kalmak suretiyle herkesin sağlığını en iyi şekilde koruması gerektiğini beyan ederiz.

DSÖ’nün Tayvan’a ihtiyacı olduğu kadar Tayvan’ın da DSÖ’ne ihtiyacı vardır. 

Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü’nün acilen güncel sağlık sorunlarına göğüs gerebilmesi için Tayvan’ın bir sonraki toplantısına ve daha geniş bir şekilde tüm faaliyetlerine katılmasına izin vermesi çağrısını yapmaktayız. 

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.

Categories
Languages

ອົງການອານະມັຍໂລກ ຄວນ ຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບໄຕ້ຫວັນ

ໃນຂນະທີ່ພຍາດ Coronavirus ກຳລັງແຜ່ຂຍາຍຢ່າງວ່ອງໄວໄປທົ່ວໂລກ, ໄຕ້ຫວັນ ຍັງສາມາດ ສະກັດກັ້ນເຊື້ອພຍາດນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໃນພື້ນທີ່ກວ້າງກົ່ວປະເທດ Belgique ພຽງໜ້ອຍໜຶ່ງ ໂດຍມີ ພົລະເມືອງບໍ່ຕຳ່ກວ່າ 23ລ້ານຄົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄຕ້ຫວັນຈະມີການພົວພັນ ທາງດ້ານເສຖກິດ ແລະ ການຄ້າຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບສປ.ຈີນ ໃກ້ຄຽງກໍຕາມ, ແຕ່ແລ້ວ ມາເຖິງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ໄຕ້ຫວັນ ມີພຽງ 298 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ ທີຕິດເຊື້ອໂຣກ ແລະ 3 ຄົນເສັຽຊີວິດ. ໝາຍຄວາມວ່າ ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ໃນ ໄຕ້ຫວັນ ຢູ່ໃນລະດັບ ຕໍ່າກວ່າ ປະເທດອື່ນໆ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ໄຕ້ຫວັນ ກໍຍັງບໍ່ທັນຖືກຮັບ ໃຫ້ ເຂົ້າ ສັງກັດ ໃນ ອົງການອານະມັຍໂລກ ເທື່ອ.

ເມື່ອວັນທີ 31 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ, ໄຕ້ຫວັນເຄີຍໄດ້ຕັກເຕືອນອົງການອານະມັຍໂລກວ່າ ຈະເກີດໂຣກລະບາດໃນໃວໆນີ້ ພ້ອມຍັງອາດຈະມີການແຜ່ຕິດເຊື້ອລະວ່າງມະນຸດອີກ. ໄຕ້ຫວັນສາມາດຄາດເຖິງການແຜ່ລະບາດ ແລະ ວາງມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນ ໄດ້ທັງທາງດ້ານ ສາທາຣະນະສຸກ ແລະ ດ້ານເສຖກິດ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ອອກ ດຳຣັດ ສັ່ງໃຫ້ ປະຊາຊົນ ກັກຕົວຢູ່ໃນບ້ານ, ການດຳຣົງຊີວິດໃນໄຕ້ຫວັນຊໍ້າຍັງສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ: ມະຫາວິທະຍາລັຍ, ວິທະຍາລັຍ, ແລະ ໂຮງຮຽນ ຍັງເປີດປະຕູ, ບໍຣິສັດຕ່າງໆສືບຕໍ່ກິດຈະການ, ຜູ້ຄົນ ສັນຈອນ ໄປມາ ຢ່າງເສຣີ.

ພາຍຫຼັງກໍຣະນີຕິດເຊື້ອທຳອິດ ເມື່ອວັນທີ 23 ມົກະຣາ ທີ່ຜ່ານມາ, ທາງການ ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ເອົາ ມາດຕະການທັນທີ ເພື່ອ ສະກັດກັ້ນ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂດຍ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖອດຖອນ ມາຈາກວິທີການ ຄວບຄຸມວິກິດ SRAS ເມື່ອປີ 2003.

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ມົກຣາ ເປັນຕົ້ນມາ, ທາງການໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ມີການຈຳກັດ ການສົ່ງຂາຍ ໜ້າກາກອອກນອກປະເທດ ພ້ອມຍັງໄດ້ເຂັ້ມງວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ໄດ້ໄປຍັງສປ.ຈີນເມື່ອ 14 ວັນກ່ອນ. ສ່ວນຊາວໄຕ້ຫວັນ ທີ່ກັບຈາກຂົງເຂດທີ່ມີໂຣກລະບາດນັ້ນ ກໍຕ້ອງຖຶກກັກຕົວໃນຣະຍະ 14ມື້. ຜູ້ໃດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າໄຕ້ຫວັນ ກໍຍ່ອມຖືກຄວບຄຸມ ທາງດ້ານອານະມັຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສ່ວນທາງດ້ານກະຊວງສາທາຣະນະສຸກ ແລະ ສັງຄົມ ກໍໄດ້ສັ່ງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ ພະນັກງານແພດໝໍ ເດີນທາງ ອອກຈາກປະເທດ. ໃນເວລາປັດຈຸບັນ ແຕ່ລະມື້ ໄຕ້ຫວັນໄຊ້ໜ້າກາກ ເຖິງ13ລ້ານຜືນເພື່ອ ຕອບສນອງ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນການຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອໂຣກ. ພາຍໃນໜຶ່ງເດືອນ ການຜລິດ ໜ້າກາກ ໄດ້ທະວີຄູນ 4ເທົ້າຕົວ.

ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ໄຕ້ຫວັນ ຍັງຄົງເປັນປະເທດດຽວໃນໂລກ ທີ່ມີລະບົບການບຣິຫານ ໂດຍຜ່ານ ກອງບັນຊາການ ອັນມີເອກະພາບ ແລະ ຫຼາຍຂະແໜງ. ແກ່ນນຳຄື ກະຊວງສາທາຣະນະສຸກ ແລະ ສັງຄົມ ມີໜ້າທີ່ ວາງມາດຕະການ ແລະ ປະສານງານກັບໜ່ວຍພາສີ, ກະຊວງເສຖກິດ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກະຊວງໂຍທາແລະຂົນສົ່ງ. ລະບົບການບໍຣິຫານໂດຍຜ່ານສູນບັນຊາການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເງື່ອນໃຂຕົ້ນຕໍ ຂອງການແກ້ໃຂວິກິດຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ.
ທາງການໄຕ້ຫວັນໄດ້ວາງມາດຕະການທາງດ້ານອານະມັຍຢ່າງວ່ອງໄວ: ຕັກເຕືອນຜູ້ໂດຍສານ, ຕິດຕາມຮ່ອງຮອຍຂອງຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຣກ, ສັ່ງໃຫ້ກັກຕົວໃນຣະຍະ 14ມື້, ຄິວຖ້າທີ່ໂຮງພະຍາບານສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຣກໂດຍສະເພາະ, ແຈກຢາຍໜ້າກາກປ້ອງກັນ ແລະແຈວລ້າງມື ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ທຳການວິຈັຍ ໂດຍແຍກສາຍພັນ ຂອງເຊື້ອໂຣກອອກ ແລະ ສຳເຣັດໃນການຜລິດພູມຕ້ານເຊື້ອໂຣກ ເອີ້ນວ່າ remdesivir. ດຽວນີ້ ເຂົາເຈົ້າສາມາດ ກວດເຖິງເຊື້ອໂຣກ ພຽງໃນຣະຍະ 15 ນາທີ.

ການສື່ສານຢ່າງເນື່ອງນິດ ແລະລະອຽດ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນ ປະຕິບັດ ຕາມ ມາດຕະການ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ແຕກຕື່ນ ນຳແຫຼ່ງຂ່າວປອມ ອັນບິດເບືອນຄວາມຈິງ.

ເຫັນໃດ້ວ່າ ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ສໍ່ສະແດງ ເຖິງ ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງຕົນ ທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທາງແພດ, ດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ເຖິງຄຸນນະພາບຂອງລະບົບສາທາຣະນະສຸກອີກ ຊຶ່ງຕິດອັນດັບທີ 9 ຂອງໂລກ, ອີງຕາມ ການໃຫ້ຄະແນນ ຂອງ ອົງການຂ່າວ Bloomberg ເມື່ອປີ 2018. ໄຕ້ຫວັນເປັນປະເທດສຳຄັນປະເທດໜຶ່ງ ຂອງວົງການແພດຂອງໂລກ. ແຕ່ແລ້ວ, ໄຕ້ຫວັນ ກໍບໍ່ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂລກ ຊຶ່ງຈະໄຂຂຶ້ນ ລະວ່າງວັນທີ 17 ຫາ 21 ພຶສະພາໜ້ານີ້ ທີ່ເມືອງ Genève.

ການກີດກັນ ບໍ່ໃຫ້ໄຕ້ຫວັນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອັນສຳຄັນຄັ້ງນີ້ ໂດຍສະເພາະ ໃນວາຣະ ອັນຄັບຂັນໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນການຜິດພາດອັນມະຫັນທີ່ສຸດ ຊຶ່ງນີ້ກໍຈະເປັນສາຍເຫດ ເຮັດໃຫ້ ຄວາມປອດພັຍ ທາງດ້ານອານະມັຍ ຂອງໂລກ ແລະ ຂອງໄຕ້ຫວັນ ບໍ່ຄົງຕົວ. ເພາະວ່າ ວິກິດການ ດ້ານອານະມັຍ ບໍ່ມີພົມແດນ ດັ່ງພວກເຮົາເຫັນໃດ້ຈາກການລະບາດທົ່ວໂລກ.

ໃນປັດຈຸບັນ. ໄຕ້ຫວັນຄວນຈະມີທີ່ນັ່ງ ໃນອົງການອານະມັຍສາກົນ. ໂດຍ ມີໜ້າທີ່ສຳຄັນ ໃນການປັບປຸງ ລະບົບສາທາຣະນະສຸກຂອງໂລກ ຊຶ່ງນີ້ ກໍແມ່ນເປົ້າໝາຍອັນສຳຄັນ ຂອງ ການພັທະນາ ແບບຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະ ໃນເວລາປັດຈຸບັນ ແມ່ນການຕ້ານໂຣກ Coronavirus.

ສະນັ້ນ ພວກເຮົາ, ປະຊາກອນ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານສາທາຣະນະສຸກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກສຶກສາ, ສະມາຊິກສະພາ, ຂໍປະກາດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ອົງການອານະມັຍໂລກ ຈົ່ງ ຢ່າເອົາ ເງື່ອນໄຂ ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການທູດ ເຂົ້າມາຫຍຸ້ງກ່ຽວ, ແລະ ຮຽກທວງໃຫ້ ຍຶດຖືເປົ້າໝາຍ ຕົ້ນຕໍຂອງຕົນ ຄື: ປົກປ້ອງສຸກຂະພາບ ຂອງ ແຕ່ລະຄົນທົ່ວໂລກ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

ອົງການອານະມັຍໂລກ ຕ້ອງການ ໄຕ້ຫວັນ   ດັ່ງ ໄຕ້ຫວັນ ກໍຕ້ອງການ ອົງການອານະມັຍໂລກ.

ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ອົງການອານະມັຍໂລກ ລິ່ງເຫັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ ບັນຫາອານະມັຍ ໃນເວລາປັດຈຸບັນ ໂດຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ໄຕ້ຫວັນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກັມຕ່າງໆໂດຍທົ່ວໄປຂອງອົງການ.

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.

Categories
Languages

دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى تەيۋەن بىلەن تولۇق ھەمكارلىشىشى كېرەك

كوروناۋىرۇس يۇقۇمى پۈتۈن دۇنيانى شىددەت بىلەن قاپلاۋاتقان مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتتە، مۇشتۇمدەك كېلىدىغان تەيۋەن، ناھايىتى تېزلىكتە بېلگىيەچىلىك چوڭلۇقتىكى ئارال دۆلىتىدە 23 مىليون ئاھالىسىنى بۇ ۋىرۇس يۇقۇمىدىن ئۈنۈملۈك ساقلاپ قالالىدى. ۋىرۇس مەنبەسى بولغان يان خوشنىسى خىتاي بىلەن بولغان يېقىن جۇغراپىيىۋى ۋە تىجارى مۇناسىۋىتىگە قارىماي، تەيۋەن 2020-يىلى 29- نورۇز (مارت) قا كەلگەندە، 298 يۇقۇملانغۇچى ۋە ئۈچ ئۆلۈم بىلەن، پۈتۈن دۇنيادىكى ئەڭ ئاز زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى بولغان دۆلەت بولۇپ قالدى. 

شۇنىڭغا قارىماي، تەيۋەن ھازىرغىچە دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىغا يېقىن كەلتۈرۈلمەيۋاتىدۇ.

ھالبۇكى، تەيۋەن 2019-يىلى 30- دېكابىردىن باشلاپلا دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىنى دۇنياۋى يۇقۇملىنىش خەۋپىدىن، بولۇپمۇ ۋىرۇسنىڭ ئىنساندىن ئىنسانغا يۇقۇش مۈمكىنچىلىكىدىن ئاگاھلاندۇرغان. شۇنىڭدەك، يۇقۇملۇقنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى ۋاقتىدا قوللىنىپ، دۆلەتنىڭ سەھىيە تەرەپتىكىلا ئەمەس، ئىقتىسادى ئىقتىدارىنىمۇ ساقلاپ قالالىغان. پۈتۈن دۇنيادا كۆپلىگەن دۆلەتلەر ئاھالىلىرىنى كارانتىنغا ئالغان مۇشۇنداق پەيتتە، تەيۋەن ئاھالىسى ئەكسىنچە نورمال تۇرمۇش كەچۈرمەكتە : ئۇنىۋېرسىتىتلار، ئوتتۇرا ۋە باشلانغۇچ مەكتەپلەر ئوچۇق، شىركەت-زاۋۇتلار نورمال ئىشتا، كىشىلەر بۇرۇنقىدەك يوللاردا ئەركىن يۈرمەكتە. 

23-يانىۋار ئۆز تۇپرىقىدا تۇنجى يۇقۇملانغۇچىنى بايقىغاندىن كېيىن، تەيۋەن بۇنىڭ پۈتۈن دۆلەتكە يىيىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، شۇ زامات يۇقۇملۇق ۋىرۇس كىرىزىسىنى باشقۇرۇش ئەسلىھەلىرىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرىدۇ. مەزكۇر ئەسلىھەلەر 2003-يىلىدىكى سارس ۋىرۇسىنىڭ بۇ ئارالغا ئېلىپ كەلگەن قورقۇنچلۇق تەجرىبىسىدىن كېيىن لايىھەلىنىپ، سىناقتىن ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى. 

24-يانىۋاردىن تارتىپلا، تەيۋەن دائىرىلىرى ماسكا ئېكىسپورتىغا مەلۇم چەكلىمىلەر قويىدۇ ۋە ئالدىنقى 14 كۈن ئىچىدە خىتايغا بارغان بارلىق كىشىلەرگە قارىتا چىگرادا قاتتىق كونتىرول ئېلىپ بارىدۇ. ئۇندىن باشقا، خىتايدىكى ۋىرۇس مەركەزلىرى بولغان رايونلارغا بارغان تەيۋەنلىكلەرنى 14 كۈن كارانتىنغا ئالىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن، چىگرادىن كىرگەن ھەرقانداق كىشى دائىملىق سالامەتلىك كۈزىتىشىگە ئېلىنىدۇ. تەيۋەن سەھىيە ۋە ئىجدىمائىي ئىشلار مىنىستىرلىكى سەھىيە خادىملىرىنىڭ دۆلەتتىن ئايرىلىشىنى چەكلەيدۇ. بۈگۈنكى كۈندە، تەيۋەن پۇقرالىرىنى ۋىرۇس يۇقىمىدىن قوغداش ئۈچۈن ھەر كۈنى 13 مىليون ماسكا ھازىرلايدۇ. بىر ئاي ئىچىدە، پۇقرالىرى ئۈچۈن تەييارلىغان ماسكا سانى تۆت ھەسسە قاتلانغان.  

بۈگۈنگە قەدەر، تەيۋەن دۇنيادىكى، بارلىق قارارلار ھەرخىل ساھەلەر بىرلەشتۈرۈلگەن بىرلا مەركىزى ئورگاندىن چىقىرىلىدىغان، بىردىنبىر دۆلەت ھېساپلىنىدۇ. مەزكۇر ئورگاننىڭ بېشىدا تەيۋەن سەھىيە ۋە ئىجدىمائىي ئىشلار مىنىستىرى بولۇپ، پۈتۈن دۆلەتنىڭ تاموژنا، ئىقتىساد،مائارىپ ۋە قاتناش ساھەلىرىگە مۇناسىۋەتلىك بارلىق چارىلەرنى قوللىنىشىغا رۇخسەت بەردى. بۇ خىل بارلىق ئۇچۇرلارنى بىرلا ئورگانغا توپلاپ، قارارلارنى مەركەزلەشتۈرۈش كەڭ كۆلەملىك يۇقۇمنى ئۈنۈملۈك كونتىرول قىلىشتا ئاچقۇچلۇق ئۇسۇل ھېساپلىنىدۇ. 

تەيۋەن ناھايىتى تېزلا ئۆزىدە بولغان بارلىق سەھىيە ئەسلىھەلىرىنى پۈتكۈل يوشۇرۇن يۇقۇملۇق زەنجىرىگە ئورناتتى :  يولۇچىلارنى ۋاقتىدا ئاگاھلاندۇرۇش، يۇقۇملانغۇچىلار بىلەن ئالاقىدە بولغان كىشىلەرنى تېپىپ چىقىش، دەسلەپكى ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندە كارانتىنغا ئېلىش، يۇقۇملۇق گۇماندارلىرىغا دوختۇرخانىلاردا ئايرىم ئۆچىرەت بېكىتىش، خەلققە ماسكا ۋە تازىلىق بۇيۇملىرى تارقىتىش …ۋەھاكازالار. تەيۋەن تەتقىقاتچىلىرى كوروناۋىرۇسنىڭ غول ۋىرۇسىنى ئايرىپ چىقتى ۋە رەمدېسىۋىر قارشى ۋىرۇسىنى بىرىكتۈردى. ئەمدىلىكتە بولسا، 15 مىنۇتتىلا نەتىجىسىنى بېرىدىغان ۋىرۇس تەكشۈرگۈچ ئۈستىدە ئىشلىمەكتە.

تەپسىلى ئۇچۇر ھەققىدە داۋاملىق خەۋەرلەندۈرۈش خەلقنىڭ يولغا قويۇلغان ئەسلىھەلەرگە تېخىمۇ تېز ۋە ئۈنۈملۈك ئۆزلىشىشىدە ۋە شۇنداقلا يالغان ئۇچۇر ۋە ئىغۋالارنىڭ قالايمىقان ئېقىپ، ئاسانلا جەمئىيەتتە ئالاقزادىلىك پەيدا قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ. 

مانا شۇنداق قىلىپ، تەيۋەن تىببىي تەتقىقات ۋە ئالدىنى ئېلىشتا ئۆزىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى ئىقتىدارىنى كۆرسىتىپلا قالماي، ئوخشاش ۋاقىتتا يەنە،2018-يىللىق بلۇمبەرگ دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى داۋالاش سېستىمىسنىڭ ئۈنۈم كۆرسەتكۈچىدە، دۇنيا بويىچە ئالدىنقى 9- ئورۇنغا تىزىلغان تەيۋەن، سەھىيە سېستىمىسىنىڭ سۈپىتىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلاپ بەردى. 

تەيۋەن دۇنيا ساقلىقىدا ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدىغان مۇھىم ئاكتىيور. ئەپسۇسكى، مۇشۇنداق مۇھىم بىر دۇنيا ئەزاسى 5-ئاينىڭ 17- كۈنىدىن 21- كۈنىگىچە جەنۋەدە ئېلىپ بېرىلىدىغان كېلەر قېتىملىق دۇنيا سەھىيە مەجلىسىگە چاقىرىلمىغان.

مۇشۇنداق يۈكسەك ئەھمىيەتكە ئىگە يىغىندىن تەيۋەننى يەكلەش، بولۇپمۇ بېشىمىزنى كۆتۈرۈپ بولالمايۋاتقان مۇشۇنداق ئالاھىدە بىر تارىخى ۋاقىتتا،مول تەجرىبىلىك بۇ دۆلەتنى يېقىن كەلتۈرمەسلىك ئېنتايىن زور بىر خاتالىق. بۇنداق قىلىش پۈتۈن دۇنيانىڭ شۇنداقلا تەيۋەننىڭ ساقلىقىغا سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ، چۈنكى شۇ تاپتىكى دۇنيا خاراكتېرلىق يۇقۇملۇنۇش سالامەتلىك مەسىلىلىرىنىڭ چىگرا تونۇمايدىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ بەردى. 

تەيۋەننىڭ دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىنىڭ ھەرقانداق پائالىيەتلىرىدە ئېلىشقا تېگىشىلىك ئورنى بار. ئۇنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىيات پىلانىنىڭ نىشانلىرىدىن بىرى بولغان دۇنيانىڭ ساقلىق سېستىمىنى كۈچلەندۈرۈشتە، شۇنداقلا كوروناۋىرۇسقا قارشى كۈرەشتە  ئويناشقا تېگىشلىك رولى بار.

بىز،يەنى  پۇقرالار،سەھىيە رەھبەرلىرى، تەتقىقاتچىلار، ئالىي مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرى ۋە ھەر ئېقىمدىكى پارلامېنت ئەزالىرى شۇنى جاكارلايمىزكى، دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى ھەرقانداق سىياسىي ئويۇندىن، دىپلوماتىك تەسىردىن خالىي ھالدا، پۈتۈن كائىناتتىكى ھەر بىر جانلىقنىڭ سالامەتلىكىنى قوغداشتىن ئىبارەت بولغان ئۆزىنىڭ ئەڭ مەركىزى ۋە ئەڭ مۇھىم رولى ۋە خىزمىتىگە دىققىتىنى بېرىشى كېرەك. 

خۇددى تەيۋەننىڭ دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىغا ئېھتىياجى بولغاندەك، دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىمۇ تەيۋەنگە موھتاج. 

دەل شۇ سەۋەپتىن، بىز دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىنى، تەيۋەننىڭ كېلەر قېتىملىق مەجلىسىگە قاتنىشىشىغا، تېخىمۇ كەڭرەك قىلىپ ئېيتقاندا، تەشكىلات ئىچىدىكى بارلىق پائالىيەتلىرىگە ئىشتىراك قىلىشىغا يول قويۇشقا ۋە شۇ ئارقىلىق نۆۋەتتىكى دۇنيانىڭ ساقلىق مەسىلىسىگە لايىق پوزىتسىيە تۇتۇشقا چاقىرىمىز.  

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.

Categories
Languages

ВОЗ должна в полной мере сотрудничать с Тайванем

Поскольку эпидемия коронавируса быстро распространяется по всему миру, Тайвань резко ограничить его распространение на территории острова, едва превышающей Бельгию и население более 23 миллионов жителей. Несмотря на его тесную экономическую и торговую связи с соседним Китаем, по состоянию на 26 марта 2020 года, Тайвань имел 252 случая заболевания и две смерти, гораздо меньше случаев инфицирования и смертности на душу населения, чем в остальном мире.

Однако эта страна по-прежнему исключена из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Тем не менее, тайваньское правительство предупредило ВОЗ 31 декабря 2019 года не только о появление вируса, но также и прежде всего возможность взаимодействия человека с человеком коробка передач. Она смогла предвидеть эпидемию и поддерживать ее исполнение потенциал как для здравоохранения, так и для экономической политики. В то время как многие страны мира приказал своему населению оставаться замкнутым, жизнь на Тайване продолжается почти нормально: университеты, средние школы и школы остаются открытыми, предприятия продолжайте работать, люди свободно передвигаются.

После первого случая заражения коронавирусом на своей территории 23 января Тайвань немедленно внедрил систему управления эпидемическими кризисами, чтобы предотвратить распространение вируса. Это устройство было разработано и внедрено после травматического опыта атипичной пневмонии на острове в 2003 году.

На следующий день экспорт масок был запрещен, 14-дневные возвращающиеся посетители в Китай, находящиеся под таможенным контролем, тайваньцы из наиболее пострадавших районов до 14-дневного заключения и все вновь прибывшие находятся под постоянным наблюдением за состоянием здоровья. Медицинскому персоналу запрещено покидать страну. 13 миллионов масок доступны населению каждый день; производство увеличилось в четыре раза за месяц.

На сегодняшний день Тайвань остается единственным в мире государством, централизовавшим все решения в рамках единого межотраслевого командования-Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Она одна координирует меры, применимые к таможне, экономике, образованию итранспорту. Эта централизация лежит в основе эффективного управления эпидемией.

Тайвань быстро установил свою систему здравоохранения по всей цепочке заражения: оповещение путешественников, отслеживание людей, заключение во время инкубации, карантин, выделенные очереди, распределение масок и водно-спиртовых продуктов … Тайваньские исследователи выделили вирусные штаммы и синтезировали антивирусный ремдезивир, и в настоящее время развиваем скрининг всего за 15 минут.

Регулярное раскрытие подробной информации продолжает играть важную роль в повышении осведомленности общественности и предотвращении распространения ложной информации и слухов, которые могут вызвать панику.

Таким образом, Тайвань демонстрирует свой опыт в области медицинских исследований и профилактики наряду с качеством своей системы здравоохранения, которая занимает 9-е место в мире (ежегодный рейтинг эффективности здравоохранения Bloomberg за 2018 год). Тайвань является крупным и важным игроком в области глобального здравоохранения. Однако эта страна не была приглашена принять участие в следующей ежегодной сессии ВОЗ, которая должна была состояться с 17 по 21 мая в Женеве.

Исключение Тайваня из этой очень важной встречи, особенно в исключительной ситуации, с которой мы сталкиваемся, является критической ошибкой. Это ставит под вопрос глобальную безопасность здравоохранения и безопасность Тайваня, потому что проблемы здравоохранения игнорируют границы, как напоминает нам эта пандемия.

Тайвань заслуживает своего места во всех мероприятиях ВОЗ. Он призван сыграть особую роль в укреплении систем здравоохранения во всем мире, одной из главных целей Целей в области устойчивого развития (ЦУР), и впредь в борьбе с коронавирусом.

Мы, чиновники здравоохранения, исследователи, ученые и парламентарии из всех слоев общества, заявляем, что ВОЗ должна уделять внимание и воздерживаться от любой политической игры, дипломатических влияний и соблюдать свое основное предназначение – максимально защищать здоровье всех глобальный масштаб.

ВОЗ нуждается в Тайване, точно так же, как Тайвань нуждается в ВОЗ.

Именно поэтому мы настоятельно призываем Всемирную организацию здравоохранения быть в курсе текущих проблем здравоохранения, позволив Тайваню принять участие в ее следующей ассамблее, в ее других заседаниях и в более широком плане во всех ее мероприятиях.

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.

Categories
Languages

세계 보건 기구는 대만과 긴밀하게 협조해야 한다

코로나 바이러스가 전세계적으로 확산되는 가운데 대만은 전염병 확산을 강력하게 저지하고 있다. 대만은 국토 면적이 벨기에 보다 약간 크며 인구는 2300만명에 달하는 작은 섬나라이다. 대만은 중국과는 상업적으로, 경제적으로 밀접한 관계를 유지하고 있고 지리적으로도 매우 인접해 있으나2020년 3월 26일 252명의 확진자와 2명의 사망자를 기록하고 있다. 이는 인구당 감염율이나 사망율이 세계 다른 나라에 비해 현저하게 밑도는 수치이다.

그럼에도 불구하고 세계보건기구는 여전히 대만의 권고를 배제하고 있다.

대만 정부는 작년 12월 31일에 세계보건기구에 바이러스의 위험성과 사람간 접촉을 통한 전파력에 대해 경고했다. 대만은 이 전염병을 예상하고 경제 영역 뿐만 아니라 보건 영역에서 총역량을 끌어 모으고 있다. 코로나 바이러스가 발견된 대부분의 나라들이 국민들에게 자가격리 조치를 하는 반면 대만은 대학교, 고등학교, 초등학교도 휴교하지 않았으며 기업들은 여전히 경제 활동을 하며 국민들은 자유롭게 이동이 가능하다. 즉 모든 국민들이 정상적인 생활을 영위하고 있다.

대만에서는 1월 23일에 첫 확진자가 났는데 이에 대만 정부는 즉각적으로 전염병 전파를 제지하는 강력한 조치를 취했고 이런 조치는 2003년 사스에 통한 고통스런 경험으로 얻은 것이다.

1월 24일부터 대만 정부는 마스크 수출을 제한했고 최근 14일 이내 중국에 체류했던 사람들에게 입국 절차를 강화했을 뿐만 아니라 위험 지역에서 들어온 대만인과 대만에 거류하는 외국인 입국자들에 한해서도14일간 격리조치를 했다. 이어서 지금은 모든 입국자들도 이같은 조치를 따라야 한다. 또한 대만 보건 복지부 장관은 의료직 인력의 해외 유출을 막았다. 현재 대만은 매일 1300만 개의 마스크를 국민에게 제공하고 있다. 이를 위해 마스크 생산을 한 달 만에 4배 가량 증대시켰다.

대만은 각 분야별 협력이 긴밀하고 통합적이며 체계적인 결정 체계를 갖춘 유일한 나라이다. 수뇌부인 보건 복지부 장관은 세관, 경제, 교육, 교통 분야에도 모든 결정을 일사분란하게 적용할 수 있는 권한을 가지고 있다. 이러한 중앙집중화된 정보 수집이나 결정력은 코로나 바이러스를 효과적으로 저지하는데 매우 중요한 요소이다.

대만은 잠재적으로 감염병에 노출될 수 있는 일련의 모든 영역에 통합적인 보건 방역 조치를 취했다. 즉 여행자에게 경고 안내를 하고 전염병 환자와 접촉이 있는 사람들을 조사하여 잠복기 동안 격리조치했으며 의심 환자들을 수용하기 위해 병원을 준비시키고 마스크와 소독제를 보급했다. 과학자들은 코로나 바이러스로부터 바이러스 취락을 분리하여 항바이러스제를 합성했다. 현재 15분만에 바이러스를 확인할 수 있는 진단키트를 만들어냈다.

대만 정부는 전염병에 관한 상세 정보를 규칙적으로 게시하여 적극적인 국민참여를 이끌어냈으며 공포를 불러일으킬 수 있는 루머나 거짓뉴스를 차단했다.

대만은 바이러스에 대한 의학적 연구와 더불어 전염병 확산 방지 노력을 통해 그들의 전문 역량을 보여주었다. 2018년 대만은 블룸버그가 발표한 의료 시스템 효율성 평가에서 세계 9위에 오르기도 했다.

대만이 의료 시스템 분야에서 세계적으로 탁월성을 인정받은 것이다. 그럼에도 불구하고 대만은 세계보건기구가 스위스 제네바에서 5월 17에서 시작하여 21까지 이어지는 다음 정기 회기의 회의에 초대받지 못했다.

우리가 겪는 이 예외적인 상황 속에서 매우 중요한 이 회의에 대만을 초대하지 않는 것은 큰나큰 실수가 아닐 수 없다. 이는 대만 보건을 비롯하여 세계 보건 시스템에 심각한 문제가 될 수 있다. 이번 코로나 사태가 우리에게 시사하는 것처럼 이 전염병은 국경을 초월하여 창궐하고 있기 때문이다.

대만은 세계보건기구의 모든 활동에 영향력을 가질 만하다. 즉 유엔의 지속가능 개발목표 중 하나인 세계 보건 시스템 강화에 기여할 수 있을 뿐만 아니라 지금의 과제인 코로나 바이러스 퇴치에 큰 역할을 할 수 있다.

우리는 건강 보건 책임자, 과학자, 대학연구기관, 국회의원으로서, 세계보건기구는 모든 정치적인 의도나 외교적 영향력에 초연해지고 전세계인의 건강을 최우선으로 고려해야 한다고 선언하는 바이다.

대만이 세계 보건 기구가 필요하듯이 세계 보건 기구도 대만의 협력이 절실히 요구된다.

그래서 우리는 세계 보건기구가 현재 세계 보건 쟁점인 코로나 바이러스에 모든 역량을 집중하기를 간곡하게 호소하는 바이다. 즉 대만이 세계보건 기구의 모든 활동에 좀더 폭넓게 참여하고 이번 회의에 참여할 수 있기를 촉구한다.

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.

Categories
Languages

Taiwan moet zo snel mogelijk toetreden tot de WHO

Terwijl de coronavirus-epidemie zich snel over de hele wereld verspreid, slaagt Taiwan erin de verspreiding ervan, in een eilandgebied dat nauwelijks groter is dan België en met meer dan 23 miljoen inwoners, drastisch the bedwingen. Ondanks de nauwe economische banden en handelsbetrekkingen met het nabijgelegen China, werden in Taiwan tot op 22 maart 2020 “slechts” 195 gevallen en twee doden geregistreerd, met een veel lagere infectie- en sterftegraad pro capita van de bevolking dan in de rest van de wereld.

Het land blijft echter nog steeds uitgesloten van deelname in de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De Taiwanese regering heeft geanticipeerd op de epidemie en haar uitvoeringscapaciteit in termen van zowel gezondheids- als economisch beleid kunnen behouden. Terwijl vele landen over de hele wereld de bewegingsvrijheid van hun bevolking aanzienlijk hebben beperkt, gaat het leven in Taiwan bijna zijn normale gang: universiteiten en (middelbare) scholen blijven open, bedrijven werken door en burgers mogen zich vrij bewegen.

Na de vaststelling van het eerste geval van coronavirus op Taiwanese bodem op 23 januari, heeft Taiwan onmiddellijk een epidemisch crisisbeheersingssysteem geïmplementeerd  om de verspreiding van het virus te voorkomen. Dit systeem werd ontworpen en in gebruik genomen na de traumatische ervaring met de SARS-epidemie op het eiland in 2003.

Reeds op 24 januari legden de Taiwanese autoriteiten beperkingen op aan de export van mondmaskers and strenge douanecontroles voor bezoekers die de afgelopen 14 dagen in China waren verbleven. Bovendien werd een 14-daagse quarantaine opgelegd aan Taiwanese staatsburgers die terugkeerden uit de zwaarst getroffen gebieden. Alle nieuwkomers in het land worden nu onderworpen aan een voortdurende gezondheidsmonitoring. Het Taiwanese Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn heeft medisch personeel verboden het land te verlaten. Momenteel heeft Taiwan elke dag 13 miljoen beschermende maskers tegen het virus beschikbaar om aan de behoeften van zijn bevolking te voldoen. Hun productie is verviervoudigd in de loop van één maand.

Tot op heden blijft Taiwan het enige land ter wereld waar alle beslissingen terzake zijn gecentraliseerd onder een verenigd en sectoroverschrijdend commandocentrum: de Taiwanese Minister van Volksgezondheid en Welzijn heeft de bevoegdheid voor de coördinatie van alle nodige maatregelen die van toepassing zijn op de douane-, economische, onderwijs- en vervoerssector. Deze centralisatie bij het verzamelen van informatie en het nemen van beslissingen is een sleutelfactor voor de effectieve controle van de epidemie.

Taiwan zette snel zijn volledige gezondheidssysteem op over de hele potentiële besmettingsketen: alerten voor reizigers, tracking van personen die in contact komen met besmette patiënten, het beperken van de bewegingsvrijheid gedurende de incubatieperiode, quarantaine, aparte wachtrijen voor vermoedelijke gevallen in ziekenhuizen, distributie van maskers en hydro-alcoholische producten… Taiwanese onderzoekers isoleerden de virale stammen van het coronavirus en de hebben de antivirale remdesivirs gesynthetiseerd. Ze werken momenteel aan de ontwikkeling van een test in slechts 15 minuten.

De regelmatige openbaarmaking van gedetailleerde informatie blijft een belangrijke rol spelen bij het vergroten van het bewustzijn bij het publiek en het voorkomen van de verspreiding van valse informatie en geruchten die paniek kunnen veroorzaken.

Taiwan heeft daarmee zijn expertise in medisch onderzoek en preventie aangetoond, samen met de kwaliteit van zijn gezondheidszorgsysteem (9e op de jaarlijkse Bloomberg-ranglijst van efficiëntie in de gezondheidszorg voor 2018). Taiwan is een belangrijke en essentiële partner op het gebied van wereldwijde gezondheid. Desondanks werd het land niet uitgenodigd deel te nemen aan de volgende jaarlijkse sessie van de WHO, die van 17 tot en met 21 mei zal plaatsvinden in Genève.

Taiwan uitsluiten van deze bijeenkomst, vooral in de uitzonderlijke situatie waarin we ons allen bevinden, is een kritieke fout. Dit zet serieuze vraagtekens bij zowel de wereldwijde gezondheidsveiligheid als die van Taiwan, aangezien gezondheidsproblemen grenzen negeren zoals deze pandemie ons duidelijk herinnert.

Taiwan verdient een plaats in alle activiteiten van de WHO. Het heeft een specifieke rol te spelen bij het versterken van gezondheidsstelsels wereldwijn, één van de belangrijkste doelen van de Sustainable Development Goals (SDGs), en voortaan in de strijd tegen het coronavirus.

Wij, gezondheidswerkers, onderzoekers, academici en parlementariërs van alle achtergronden, verklaren dat de WHO hier aandacht aan moet besteden en zich moet onthouden van politieke spelletjes onder druk van diplomatieke invloeden, en zich moet houden aan haar primaire roeping: het zo goed mogelijk beschermen van ieders gezondheid op een wereldwijde schaal.  

De WHO heeft Taiwan nodig, net zoals Taiwan de WHO nodig heeft.

Daarom dringen wij er bij de Wereldgezondheidsorganisatie op aan om op de hoogte te blijven van de huidige gezondheidsproblemen door Taiwan toe te staan deel te nemen aan haar volgende jaarlijkse vergadering, aan haar toekomstige bijeenkomsten en meer in het algemeen aan al haar activiteiten.

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.

Categories
Languages

អង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវតែសហការយ៉ាងពេញលេញ ជាមួយប្រទេសតៃវ៉ាន់

ខណៈពេលដែលមេរោគកូរ៉ូណា បាននិងកំពុងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សជុំវិញពិភពលោក ប្រទេស​តៃវ៉ាន់ បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណានេះ​នៅលើដែនដី​កោះរបស់ខ្លួន ដែលមានទំហំធំជាងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបន្តិច និងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង ២៣ លាននាក់ រស់នៅ។  ទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិន ដែលជាប្រទេស ជិតខាងក៏ដោយ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ប្រទេសតៃវ៉ាន់មានអ្នកឆ្លងមេរោគនេះតែ ២៥២ ករណី និងស្លាប់ ២ ករណីប៉ុណ្ណោះ ដែលគិតជាចំនួនមធ្យមនៃករណីឆ្លង និងស្លាប់ក្នុងមនុស្សម្នាក់ គឺទាប ជាងបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកឆ្ងាយ។

ទោះយ៉ាងណា ប្រទេសតៃវ៉ាន់នៅតែត្រូវបានមិនរាប់បញ្ចូលដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។

ប៉ុន្តែ កាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅ រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ បានជូនដំណឹងដល់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន មិនត្រឹមតែអំពីការផ្ទុះឡើងនូវមេរោគកូរ៉ូណាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាពិសេសអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្ស។ ប្រទេសតៃវ៉ាន់អាចប្រមើលមើល ដឹងមុនអំពី ការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះ និងអាចរក្សាបាននូវសមត្ថភាព ក្នុងការអនុវត្តទាំងគោលនយោបាយ សុខភាព និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។ នៅខណៈពេលដែលប្រទេសជាច្រើន ជុំវិញពិភពលោកបានបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេ ឋិតនៅក្នុងការបង្ខាំងខ្លួនឯង ជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់នៅបន្តដំណើរការដូចធម្មតា៖ សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ និងសាលារៀននៅតែបើកដំណើរការ អាជីវកម្មបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការ និងប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ ធ្វើ ដំណើរដោយសេរី។

បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាដំបូង នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន នាថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ប្រទេសតៃវ៉ាន់​បានអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺភ្លាមៗ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល​នៃមេរោគនេះ។ ប្រព័ន្ធការពារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង និងអនុវត្ត បន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៍​ដ៏ឈឺចាប់ជាមួយនឹង ជំងឺហ្សារ (SARS) ដែលបានកើតមាននៅលើទឹកដីតៃវ៉ាន់ កាលពីឆ្នាំ២០០៣។

មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនូវមេរោគកូរ៉ូណានេះ ការនាំចេញម៉ាស់ត្រូវបានហាមឃាត់ អ្នកដំណើរ​ដែលទើបវិលត្រឡប់ពីប្រទេសចិន ក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ តាមច្រក មកដល់នានា ប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលមកពីតំបន់ ដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ ត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការ បង្ខាំងខ្លួន រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ហើយអ្នកដែលមកដល់ថ្មីទាំងអស់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសឡើយ។ ម៉ាស់ចំនួន ១៣ លាន ត្រូវបាន​ទុកសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ផលិតកម្មកើនឡើងបួនដងក្នុងរយៈពេលមួយខែ។

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសតៃវ៉ាន់ នៅតែជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើពិភពលោក ដែលបាន​ធ្វើមជ្ឈការអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជាការឯកភាព និងអន្តរវិស័យមួយ គឺ​ក្រសួងសុខាភិបាល និងសុខុមាលភាព។ ក្រសួងនេះជាស្ថាប័នតែមួយគត់ ដែលត្រូវសម្របសម្រួលវិធានការ ទាំងឡាយ ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះពន្ធគយ សេដ្ឋកិច្ច ការអប់រំ និងការដឹកជញ្ជូន។ ការធ្វើមជ្ឈការនេះ គឺជា​ចំណុចដ៏សំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃមេរោគនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ប្រទេសតៃវ៉ាន់បានរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធសុខាភិបាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើខ្សែសង្វាក់ ទាំងមូលនៃការចម្លងមេរោគនេះ រួមមាន ការជូនដំណឹងដល់អ្នកដំណើរ ការតាមស្វែងរកមនុស្ស ការបង្ខាំង​​ទុកក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ករោគសញ្ញា ការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ការកំណត់ទីតាំងសម្រាប់ ការឈរជាជួរ ការចែកចាយម៉ាស់ និងផលិតផលទឹកអាល់កុល … អ្នកស្រាវជ្រាវតៃវ៉ាន់បានបំបែក ប្រភេទ នៃមេរោគ និងធ្វើសំយោគថ្នាំប្រឆាំងនឹងវីរុស ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្កើតវិធីធ្វើតេស្តរកមេរោគ ក្នុងរយៈពេល​តែ ១៥នាទីប៉ុណ្ណោះ។

ការបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតជាទៀងទាត់ នៅតែបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹង ជាសាធារណៈ និងទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងពាក្យចចាមអារាមដែលអាចបង្កឲ្យមាន ការភ័យស្លន់ស្លោ។

ប្រទេសតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីជំនាញការរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារ និងការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្ត រួមជាមួយនឹងគុណភាពនៃប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួន ដែលល្អបំផុតលំដាប់ទី៩ នៅលើពិភពលោក (ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ទីភ្នាក់ងារ Bloomberg ចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃការថែទាំសុខភាព សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៨)។ ប្រទេសតៃវ៉ាន់គឺជាប្រទេសដែលបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ និងចាំបាច់ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល​ពិភពលោក។ ទោះយ៉ាងណា ប្រទេសនេះ មិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំបន្ទាប់ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហ្សឺណែវនោះទេ។

ការមិនឲ្យប្រទេសតៃវ៉ាន់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ ជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាព​ពិសេសដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនេះ គឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ។ បញ្ហានេះនាំឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់​ជាសាធារណៈជុំវិញសន្តិសុខសុខភាពសកល និងសន្តិសុខសុខភាពនៃប្រទេសតៃវ៉ាន់ ពីព្រោះបញ្ហា​សុខភាព​ជាបញ្ហាសកលដែលគ្មានកំណត់ព្រំដែន ដូចដែលជំងឺរាតត្បាតនេះបានបង្ហាញយើងឲ្យឃើញហើយ។

ប្រទេសតៃវ៉ាន់សាកសមនឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។ ប្រទេសតៃវ៉ាន់មានតួនាទីពិសេសដោយឡែកពីគេ ក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទូទាំង​ពិភពលោក ដែលជាគោលដៅសំខាន់មួយនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) និងក្នុង​ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគកូរ៉ូណាចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

យើងទាំងអស់គ្នា ដែលជាមន្រ្តីសុខាភិបាល អ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកសិក្សា និងសមាជិកសភា មកពី​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន សូមប្រកាសថា អង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ និងជៀសវាងពីល្បែង​នយោបាយ​ផ្សេងៗ ឥទ្ធិពលការទូត និងត្រូវគោរពតាមវិជ្ជាជីវៈចម្បងរបស់ខ្លួន ក្នុងការការពារសុខភាពមនុស្សគ្រប់រូប​លើសកលលោកឲ្យល្អបំផុត។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវការប្រទេសតៃវ៉ាន់ ដូចដែលប្រទេសតៃវ៉ាន់ត្រូវការអង្គការសុខភាព ពិភពលោក។

នេះជាមូលហេតុដែលយើងជម្រុញឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោក បំពេញការងារឲ្យទាន់ពេលវេលា ជានិច្ច ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពកំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសតៃវ៉ាន់ ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ព្រមទាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទៀត និងចូលរួមកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុននៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.

Categories
Languages

L’OMS deve collaborare appieno con Taiwan

Mentre l’epidemia di coronavirus contamina rapidamente il mondo intero, Taiwan riesce a contenere drasticamente la sua diffusione, su un territorio insulare appena più grande del Belgio ed una popolazione di 23 milioni d’abitanti. Nonostante gli stretti legami economici e commerciali con la Cina continentale, al 26 marzo 2020, Taiwan contava 252 casi e soltanto due morti: dei tassi di contagio e mortalità per abitante molto inferiori a quelli che si osservano nel resto del mondo.

Ciononostante, Taiwan rimane ancora esclusa dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Eppure, il governo taiwanese aveva allertato l’OMS già il 31 dicembre scorso, non solo dell’emergenza del virus, ma anche e soprattutto della sua possibile contagiosità umana. Le autorità di Formosa hanno saputo anticipare l’epidemia e preservare le loro capacità d’azione sia a livello sanitario che economico. Mentre numerosi paesi hanno imposto l’isolamento alle loro popolazioni, la vita a Taiwan prosegue quasi indisturbata: università, licei e scuole sono aperti, le imprese continuano le loro attività, le persone circolano liberamente.

Fin dal primo caso riscontrato sul suo territorio il 23 gennaio scorso, le autorità del paese hanno immediatamente attivato un dispositivo di gestione dell’epidemia per evitare la propagazione del virus. Quest’ultimo è stato concepito e messo all’opera dopo l’esperienza traumatica della SARS che colpì l’isola nel 2003.

A partire dal 24 gennaio, le autorità del paese hanno imposto restrizioni all’esportazione di mascherine e controlli doganali severi per coloro che avessero soggiornato in Cina nei 14 giorni precedenti. Peraltro, ogni nuovo entrante nel paese è ormai sottoposto a un monitoraggio sanitario continuo. Il ministero taiwanese della salute e degli affari sociali ha inoltre vietato al personale medico di lasciare il paese. Attualmente, Taiwan ha a disposizione 13 milioni di maschere chirurgiche ogni giorno, per soddisfare i bisogni della sua popolazione. La produzione è stata moltiplicata per quattro in un mese.

Taiwan è l’unico paese dove attualmente tutte le decisioni relative all’epidemia sono centralizzate in un comando unico e transversale. Al suo vertice, il ministro della salute e degli affari sociali gode dell’autorità necessaria a coordinare misure applicabili alle dogane, all’economia, all’educazione e ai trasporti. Questa centralizzazione delle informazioni e del processo decisionale è un elemento decisivo per una gestione efficace dell’epidemia.

Le autorità hanno rapidamente applicato l’integralità del suo dispositivo sanitario all’insieme della catena di contaminazione potenziale: avviso ai viaggiatori, monitoraggio delle persone in contatto con pazienti contaminati, isolamento durante l’incubazione, quarantena, file d’attesa separate negli ospedali per i casi sospetti, distribuzione di mascherine e gel disinfettante… Dei ricercatori taiwanesi hanno isolato dei ceppi del coronavirus e sintetizzato il farmaco antivirale remdesivir e stanno sviluppando un screening che dà risultati in soli 15 minuti.

La comunicazione costante di informazioni dettagliate è decisiva nell’adesione della popolazione al dispositivo di prevenzione e utile ad evitare altresì la diffusione di informazioni false e di voci infondate, potenziali fattori di panico.

Taiwan dimostra quindi la sua competenza nella ricerca medica e nella prevenzione, così come la qualità del suo sistema sanitario, in nona posizione nel 2018 secondo la classifica annuale di Bloomberg sull’efficacia dell’assistenza sanitaria nel mondo. Taiwan è un attore importante ed inevitabile della sanità mondiale. Eppure non è stata invitata a partecipare alla prossima sessione annuale dell’OMS, che dovrebbe tenersi i 16-17 maggio prossimi a Ginevra.

Escludere Taiwan da questa importante riunione, specialmente nella situazione di eccezionale gravità in cui ci troviamo, è un grosso errore. Ciò mette a rischio la sicurezza sanitaria mondiale e quella di Taiwan, poiché le questioni sanitarie non conoscono frontiere, come ci ricorda l’attuale pandemia.

Taiwan merita a pieno titolo di partecipare a tutte le attività dell’OMS. Può giocare un ruolo specifico nel rafforzamento dei sistemi sanitari mondiali, che è uno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e, d’ora in poi, nella lotta al coronavirus.

Noi sottoscritti, cittadini, responsabili sanitari e parlamentari di ogni colore politico, dichiariamo che l’OMS non può cedere a logiche politiche o influenze diplomatiche e deve invece ritrovare la sua vocazione primaria, ovvero proteggere la salute di tutti a livello mondiale.

L’OMS ha bisogno di Taiwan, così come Taiwan ha bisogno dell’OMS.

Chiediamo perciò all’Organizzazione mondiale della sanità di essere all’altezza della sfida sanitaria attuale, permettendo a Taiwan di partecipare alla sua prossima assemblea, alle altre sue riunioni e in generale all’insieme delle sue attività.

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.

Categories
Languages

La Organización Mundial de la Salud debe colaborar plenamente con Taiwán

A medida que la epidemia del coronavirus se propaga rápidamente por todo el mundo, Taiwán logra contener drásticamente su propagación en un territorio insular apenas más grande que Bélgica y poblado por más de 23 millones de habitantes. A pesar de sus cercanía geográfica, vínculos comerciales y turísticos con China, al 31 de marzo de 2020, Taiwán ha tenido 322 casos confirmados y cinco muertes, con infección y mortalidad per cápita mucho más bajas que las observadas en el resto del mundo.

Sin embargo, el país aún está excluido de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El gobierno de Taiwán ha podido anticipar la epidemia y mantener su capacidad de ejecución tanto de políticas sanitarias como las económicas. Mientras que muchos países en el mundo han ordenado a sus poblaciones estar confinadas, la vida en Taiwán continúa casi con normalidad: las universidades y escuelas permanecen abiertas, los comercios continúan operando y las personas se mueven libremente.

Tras el primer caso de coronavirus en su territorio el 23 de enero, Taiwán inmediatamente implementó un sistema de gestión de crisis epidémica para prevenir la propagación del virus. Este dispositivo fue diseñado e implementado después de la experiencia traumática de SARS en la isla en 2003.

Tan pronto como el 24 de enero, las autoridades taiwanesas impusieron restricciones en la exportación de máscaras y controles aduaneros estrictos para los visitantes que han estado en China en los 14 días previos. Adicionalmente, cuarentena obligatoria de 14 días a los ciudadanos que retornan de las zonas más afectadas. Todos los recién llegados al país son sometidos a un monitoreo continuo de su salud. Al personal médico se les ha restringido salir del país. Actualmente, Taiwán tiene 13 millones de máscaras protectoras del virus disponibles diariamente para su gente. Su producción se ha incrementado cuatro veces en un mes.

Hasta la fecha, Taiwán sigue siendo el único país del mundo que centralizó todas las decisiones en un comando unificado e intersectorial. El Ministro de Salud y Bienestar de Taiwán tiene la autoridad de coordinar medidas aplicables a Aduanas, Economía, Educación y Transporte. Esta centralización en la recolección de información y toma de decisiones es el principal factor de una gestión efectiva de la epidemia.

Taiwán puso a trabajar rápidamente a todo su sistema de salud cubriendo la cadena de potencial contaminación: alerta a viajeros, rastreo de personas en contacto con pacientes infectados, confinamiento durante la incubación, cuarentena, colas dedicadas para casos sospechosos en hospitales, distribución de máscaras y productos hidroalcohólicos… Los investigadores taiwaneses han logrado aislar cepas virales del coronavirus y sintetizado el antiviral remdesivirs. Actualmente están desarrollando un proceso de prueba de sólo 15 minutos.

La divulgación periódica de información detallada sigue desempeñando un papel importante en crear conciencia en el público, evitando la difusión de información falsa y rumores que puedan causar pánico.

Taiwán ha demostrado su experiencia en investigación médica y prevención además de su sistema de salud de calidad, el noveno mejor del mundo (según el ranking anual Bloomberg de eficiencia sanitaria 2018). Taiwán es un jugador importante y esencial en la salud global. Sin embargo, el país no fue invitado a participar en la próxima reunión anual de la OMS, programada para el 17 al 21 de mayo en Ginebra.

Excluir a Taiwán de esta reunión tan importante, especialmente en la situación excepcional que vivimos, es un error crítico. Esto pone en tela de juicio la seguridad sanitaria global y de Taiwán, porque los problemas de salud desconocen fronteras tal como esta pandemia nos está demostrando.

Taiwán merece tener su lugar en todas las actividades de la OMS. Tiene un rol específico en el fortalecimiento de los sistemas de salud de todo el mundo, una de las principales metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), y a partir de ahora, en la lucha contra el coronavirus.

Nosotros, ciudadanos, funcionarios de salud, investigadores, académicos y parlamentarios de diversas procedencias, declaramos que la OMS debe prestar atención, abstenerse de cualquier juego político e influencias diplomáticas y apegarse a su vocación primaria, que es la de proteger lo mejor posible, la salud de todos en una escala global.

La OMS necesita a Taiwán, al igual que Taiwán necesita a la OMS.

Es por eso que instamos a la Organización Mundial de la Salud a estar al día con los desafíos actuales de salud permitiendo a Taiwán participar en su próxima asamblea, en sus otras reuniones y más ampliamente en todas sus actividades.

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.