Categories
Languages

Taiwan moet zo snel mogelijk toetreden tot de WHO

Terwijl de coronavirus-epidemie zich snel over de hele wereld verspreid, slaagt Taiwan erin de verspreiding ervan, in een eilandgebied dat nauwelijks groter is dan België en met meer dan 23 miljoen inwoners, drastisch the bedwingen. Ondanks de nauwe economische banden en handelsbetrekkingen met het nabijgelegen China, werden in Taiwan tot op 22 maart 2020 “slechts” 195 gevallen en twee doden geregistreerd, met een veel lagere infectie- en sterftegraad pro capita van de bevolking dan in de rest van de wereld.

Het land blijft echter nog steeds uitgesloten van deelname in de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De Taiwanese regering heeft geanticipeerd op de epidemie en haar uitvoeringscapaciteit in termen van zowel gezondheids- als economisch beleid kunnen behouden. Terwijl vele landen over de hele wereld de bewegingsvrijheid van hun bevolking aanzienlijk hebben beperkt, gaat het leven in Taiwan bijna zijn normale gang: universiteiten en (middelbare) scholen blijven open, bedrijven werken door en burgers mogen zich vrij bewegen.

Na de vaststelling van het eerste geval van coronavirus op Taiwanese bodem op 23 januari, heeft Taiwan onmiddellijk een epidemisch crisisbeheersingssysteem geïmplementeerd  om de verspreiding van het virus te voorkomen. Dit systeem werd ontworpen en in gebruik genomen na de traumatische ervaring met de SARS-epidemie op het eiland in 2003.

Reeds op 24 januari legden de Taiwanese autoriteiten beperkingen op aan de export van mondmaskers and strenge douanecontroles voor bezoekers die de afgelopen 14 dagen in China waren verbleven. Bovendien werd een 14-daagse quarantaine opgelegd aan Taiwanese staatsburgers die terugkeerden uit de zwaarst getroffen gebieden. Alle nieuwkomers in het land worden nu onderworpen aan een voortdurende gezondheidsmonitoring. Het Taiwanese Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn heeft medisch personeel verboden het land te verlaten. Momenteel heeft Taiwan elke dag 13 miljoen beschermende maskers tegen het virus beschikbaar om aan de behoeften van zijn bevolking te voldoen. Hun productie is verviervoudigd in de loop van één maand.

Tot op heden blijft Taiwan het enige land ter wereld waar alle beslissingen terzake zijn gecentraliseerd onder een verenigd en sectoroverschrijdend commandocentrum: de Taiwanese Minister van Volksgezondheid en Welzijn heeft de bevoegdheid voor de coördinatie van alle nodige maatregelen die van toepassing zijn op de douane-, economische, onderwijs- en vervoerssector. Deze centralisatie bij het verzamelen van informatie en het nemen van beslissingen is een sleutelfactor voor de effectieve controle van de epidemie.

Taiwan zette snel zijn volledige gezondheidssysteem op over de hele potentiële besmettingsketen: alerten voor reizigers, tracking van personen die in contact komen met besmette patiënten, het beperken van de bewegingsvrijheid gedurende de incubatieperiode, quarantaine, aparte wachtrijen voor vermoedelijke gevallen in ziekenhuizen, distributie van maskers en hydro-alcoholische producten… Taiwanese onderzoekers isoleerden de virale stammen van het coronavirus en de hebben de antivirale remdesivirs gesynthetiseerd. Ze werken momenteel aan de ontwikkeling van een test in slechts 15 minuten.

De regelmatige openbaarmaking van gedetailleerde informatie blijft een belangrijke rol spelen bij het vergroten van het bewustzijn bij het publiek en het voorkomen van de verspreiding van valse informatie en geruchten die paniek kunnen veroorzaken.

Taiwan heeft daarmee zijn expertise in medisch onderzoek en preventie aangetoond, samen met de kwaliteit van zijn gezondheidszorgsysteem (9e op de jaarlijkse Bloomberg-ranglijst van efficiëntie in de gezondheidszorg voor 2018). Taiwan is een belangrijke en essentiële partner op het gebied van wereldwijde gezondheid. Desondanks werd het land niet uitgenodigd deel te nemen aan de volgende jaarlijkse sessie van de WHO, die van 17 tot en met 21 mei zal plaatsvinden in Genève.

Taiwan uitsluiten van deze bijeenkomst, vooral in de uitzonderlijke situatie waarin we ons allen bevinden, is een kritieke fout. Dit zet serieuze vraagtekens bij zowel de wereldwijde gezondheidsveiligheid als die van Taiwan, aangezien gezondheidsproblemen grenzen negeren zoals deze pandemie ons duidelijk herinnert.

Taiwan verdient een plaats in alle activiteiten van de WHO. Het heeft een specifieke rol te spelen bij het versterken van gezondheidsstelsels wereldwijn, één van de belangrijkste doelen van de Sustainable Development Goals (SDGs), en voortaan in de strijd tegen het coronavirus.

Wij, gezondheidswerkers, onderzoekers, academici en parlementariërs van alle achtergronden, verklaren dat de WHO hier aandacht aan moet besteden en zich moet onthouden van politieke spelletjes onder druk van diplomatieke invloeden, en zich moet houden aan haar primaire roeping: het zo goed mogelijk beschermen van ieders gezondheid op een wereldwijde schaal.  

De WHO heeft Taiwan nodig, net zoals Taiwan de WHO nodig heeft.

Daarom dringen wij er bij de Wereldgezondheidsorganisatie op aan om op de hoogte te blijven van de huidige gezondheidsproblemen door Taiwan toe te staan deel te nemen aan haar volgende jaarlijkse vergadering, aan haar toekomstige bijeenkomsten en meer in het algemeen aan al haar activiteiten.

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.