Categories
Languages

องค์การอนามัยโลกจะต้องร่วมมืออย่างเต็มที่กับไต้หวัน

ในขณะที่การแพร่ระบาดของ coronavirus แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลก ไต้หวันสามารถจัดการต่อการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยสามารถควบคุมการแพร่ไปทั่วอาณาเขตของเกาะที่มีขนาดใหญ่กว่าเบลเยี่ยมและมีประชากรกว่า 23 ล้านคนอาศัยอยู่ แม้ไต้หวันจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่ใกล้ชิดกับจีนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2020 ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อเพียง 195 รายและมีผู้เสียชีวิตเพียง 2 รายและมีอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตต่ออัตราประชากรที่ต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก

อย่างไรก็ตาม ไต้หวันยังคงถูกกันออกจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ทั้งที่รัฐบาลไต้หวันได้แจ้งเตือนองค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 ว่าไม่เพียงแต่จะมีการระบาดของไวรัสเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่เชื้อนี้จะแพร่จากมนุษย์สู่มนุษย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไต้หวันสามารถคาดการณ์การแพร่ระบาดและรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกสั่งให้ประชากรของตนกักตัวจำกัดบริเวณ ชีวิตประชาชนในไต้หวันยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ: มหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนทั่วไปยังคงเปิดเรียน ธุรกิจต่าง ๆ ยังคงดำเนินต่อไป และผู้คนเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

หลังจากที่พบกรณีติดเชื้อ coronavirus ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม ไต้หวันได้นำระบบการจัดการวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเข้ามาใช้ทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส ระบบการจัดการนี้ได้รับการออกแบบและนำมาใช้หลังจากที่ไต้หวันเผชิญกับประสบการณ์ที่เจ็บปวดจากการระบาดของโรคซาร์สบนเกาะเมื่อปี 2003

ในวันรุ่งขึ้นไต้หวันได้สั่งห้ามการส่งออกหน้ากากอนามัยทันที ผู้ที่เดินทางกลับประเทศจีนภายในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมาให้อยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากร ชาวไต้หวันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดให้กักตัว 14 วัน และผู้ที่เดินทางเข้ามาใหม่ทุกคน ให้อยู่ในการควบคุมติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ ประชากร 13 ล้านคนมีหน้ากากอนามัยพอเพียงสำหรับทุกคนในทุกๆ วัน การผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มชึ้นสี่เท่าภายในหนึ่งเดือน

ถึงวันนี้ไต้หวันยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ในโลกจากการที่ไต้หวันรวมศูนย์การตัดสินใจทั้งหมดภายใต้การบังคับบัญชาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและข้ามหน่วยงานโดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ประสานมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร เศรษฐกิจ การศึกษาและการขนส่ง การรวมศูนย์นี้เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ไต้หวันได้จัดตั้งระบบสุขภาพครบวงจรห่วงโซ่การปนเปื้อนทั้งหมดอย่างรวดเร็ว : เตือนนักท่องเที่ยว ติดตามผู้คน กักตัวระหว่างการฟักตัว กักกัน จัดคิว แจกจ่ายหน้ากากและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต่างๆ นักวิจัยชาวไต้หวันได้แยกสายพันธุ์ไวรัสและสังเคราะห์ยาต้านไวรัส Remdesivir  และกำลังพัฒนาการตรวจจับเชื้อในเวลาเพียง 15 นาที

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดอย่างสม่ำเสมอยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ของสาธารณะและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและข่าวลือที่อาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก

ไต้หวันแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการวิจัยและการป้องกันทางการแพทย์พร้อมกับคุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพที่ดีเป็นลำดับ 9 ของโลก (สำหรับปี 2018 จัดลำดับประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพประจำปีโดย Bloomberg) ไต้หวันเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพระดับโลก อย่างไรก็ตาม ไต้หวันไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมประจำปีครั้งต่อไปของ WHO ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17-21 พฤษภาคมปีนี้ที่นครเจนีวา

จะเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงอีกครั้งหากไต้หวันไม่ได้เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์พิเศษที่เรากำลังประสบอยู่ ซึ่งอาจจุดฉนวนให้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสุขภาพโลกและของไต้หวันเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพนั้นไม่มีพรมแดนซึ่งเห็นได้จากการระบาดของไวรัสที่ชาวโลกกำลังประสบอยู่ในขณะนี้

ไต้หวันสมควรที่จะมีสถานะและส่วนร่วมในทุกกิจกรรมขององค์การอนามัยโลก ร่วมมีบทบาทที่เฉพาะเจาะจงในการเสริมสร้างระบบสุขภาพทั่วโลกดั่งที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ Sustainable Development Goals (SDGs) และต่อจากนี้ไปในการต่อสู้กับ coronavirus

พวกเราประชาชน พลเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการและสมาชิกรัฐสภาจากทุกแขนงสาขา ขอประกาศเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกตระหนักและงดเว้นจากเกมการเมืองใด ๆ หรืออิทธิพลทางการทูต และปฏิบัติตามภารกิจหลักในการปกป้องและรักษาสุขภาพของประชากรทุกคนในระดับโลกโดยถ่วนหน้า

WHO ต้องการไต้หวันเช่นเดียวกับไต้หวันต้องการ WHO

นี่คือเหตุผลที่เราขอเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกเปิดกว้างรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบัน โดยอนุญาตให้ไต้หวันเข้าร่วมสมัชชาการประชุม ร่วมประชุมต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึงในกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์การอนามัยโลกในวงกว้างต่อไป

Please leave comments in English, Spanish, Italian, Chinese, or French. Thank you.

請以英文、西班牙文、義大利文、法文或中文留言。

When you fill in this webform and click on “post comment”, you accept that your personal data will be processed in order to enable your comment to be published. Before submitting your comment, please take a moment to find out more about who can access your personal data and how it is processed, by reading the privacy policy.